Freie Künstlervereinigung von Südböhmen - Free artist association from South Bohemia

Jsme, jak stojí v názvu, naprosto volným a nezávislým sdružením hlavně neprofesionálních umělců různého zaměření, převážně z regionu  jižních Čech, ale i ze zahraničí.
Chceme spojit lidi stejného zájmu, pomáhat si vzájemně svými zkušenostmi, informovat o zajímavých akcích v regionu ale i  mimo něj a začínajícím kolegům poskytnout pomocnou ruku a informace při pořádání výstav a různých akcích. Chtěli  bychom se také v rámci možností scházet a diskutovat nad svou tvorbou. Naším velkým cílem je větší informovanost i v řadách hobby umělců což dnes bohužel dost chybí. Máme zájem rozvíjet spolupráci se zahraničními kolegy a podobnými organizacemi. Již nyní jsme úzce propojeni se švýcarským  uměleckým webem "ARS NOVA Suisse", kde je mezinárodní obsazení. 

 ČLENSTVÍ
Členem se může stát umělec, který by naši výstavní činnost nějak tematicky doplnil zajímavou tvorbou anebo prací a který má zájem aktivně se podílet na práci sdružení. Podmínky členství rádi sdělíme na e-mailu: balekobrazy@tiscali.cz

INFORMOVANOST
Novinky a informace budeme sdělovat na těchto webových stránkách sdružení, kde  budou prezentovány akce, výstavy a zajímavosti. 

                                              Josef BALEK - Vedoucí a zakladatel sdružení

Wir sind, wie der Name schon sagt, eine absolut freie und unabhängige Vereinigung von grösserenteils nichtprofessionellen Künstlern aus Südböhmen mit verschiedenen Stilrichtungen.

Unser Ziel ist es, Leute gleicher Interesse zu vereinigen, sich gegenseitig durch eigene Erfahrungen zu helfen, über interessante Veranstaltungen aus (nicht nur) unserer Region zu berichten, mit Organisation von Ausstellungen und anderen Aktionen zu helfen. Wir treffen uns (wenn möglich) regelmässig, um über unser Schaffen zu diskutieren. Heutzutage sind Hobbykünstler über ihre Möglichkeiten nicht ausreichend informiert, deshalb bemühen wir uns, diese Lücke zu schliessen. Wir bemühen uns auch, die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen und ähnlichen Organisationen zu entwickeln. Wir sind bereits mit den tschechischen Webseiten Amaterska Obrazarna („Galerie von Hobbykünstlern“) mit Teilnahme von Künstlern aus Tschechien sowie Ausland und den schweizerischen Webseiten „ARS NOVA Suisse“ mit Künstlern aus verschiedenen Kontinenten eng verbunden.

MITGLIEDSCHAFT

Ein Mitglied kann jeder werden, der in Südböhmen ansässig ist und Interesse hat, an der Arbeit unserer Vereinigung aktiv teilzunehmen. Für die Ausserregionalen Interessenten besteht die Möglichkeit einer Gastmitgliedschaft.

INFORMIERHEIT

Neuheiten und Informationen werden auf diesen Seiten veröffentlicht.

Josef BALEK - Gründer und Leiter der Vereinigung

We are a free and independent association of primarily amateurish artists from South Bohemia. We want to put together the people with the same interests, to help ourself with our experiences and to inform about the actions important. We intend to come together and to debate about our works. We will cultivate the friendship and the partnership with the foreign colleagues and the same organisations. We are already in contact with the Czech and foreign artists of the website "Amaterska obrazarna" and also with the Swiss website "ARS NOVA Suisse" with the artists from around the world.

MEMBERSHIP

Every artist of South Bohemia can happen a member. The artists from outside can happen a member as guest of the association.

INFORMEDNESS

On this website we inform you about the news and the actions important of our association.

 Josef BALEK -The founder and director of the association

Nous sommes, comment dit le nom, une association absolument libre et autonome avec des artistes non professionnels de la région du Bohême méridionale. On veut assembler des gens du pareil intérêt pour créer, aider avec des expérience propres, informer sur événements intéressants de la notre région, tendre la main en organisation d'une exposition. On se réuni régulièrement pour parler du notres ouvres. On veut épanouir la collaboration avec des artists et des organisations d'étranger. Déjà aujourd'hui nous sommes étroitement connecté avec le site d'Internet du "Amaterska Obrazarna" (Galerie des artists amateurs) avec des artistes de la Tschéque République et de l'ètranger et le site d'Internet "ARS NOVA Suisse" avec des artists de tout le monde.

MEMBRES

Un membre peut devenir chacun de la notre région qui participes activement en travail de l'association. Les artists du dehors de la notre région deviens une membre invité.

INFORMATION

Les nouveautés viennent publié ici dans le site d'Internet.

 Josef BALEK - Le fondateur et le directeur

  USER | 

Copyright © 2013 - 2014.


Redakční systém Drupal - VENDY atelier